LASTEN SEURASSA?

Monet lapset ja nuoret saattavat kokea aikuisten alkoholinkäytön jopa pelottavaksi vaikka vanhemmat ovat omasta mielestään kohtuukäyttäjiä.

Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa?

OPAS PIENTEN LASTEN VANHEMMILLE - MYÖS TULEVILLE

Ei kiitos? – Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmille on opas, joka haastaa vanhemmat pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään ja sen vaikutuksia lasten elämään kolmesta näkökulmasta:
* miten alkoholinkäyttö vaikuttaa omaan ja lapsen terveyteen ja hyvinvointiin
* miten se vaikuttaa vanhempien ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen sekä parisuhteeseen
* millaisen mallin vanhempi antaa lapselleen.

Lataa opas käyttöösi: Ei kiitos? – Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmille (pdf)