LASTEN SEURASSA?

Monet lapset ja nuoret saattavat kokea aikuisten alkoholinkäytön jopa pelottavaksi vaikka vanhemmat ovat omasta mielestään kohtuukäyttäjiä.

Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa?

RAITIS RASKAUS

Raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole turvarajaa. FASD eli fetal alcohol spectrum disorders tarkoittaa sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. Kansainvälinen FASD-päivä 9.9. muistuttaa täysraittiuden tärkeydestä yhdeksän kuukauden raskauden aikana. Alko osallistuu päivään avaamalla myymälänsä 9.9.2017 klo 9.09.

Lue lisää FASD:sta: alko.fi/vastuullisesti